Achtergrond

Mijn fascinatie voor plantjes en beestjes is aangeboren. Als kind liep ik tijdens een wandeling altijd achteraan omdat ik alles wilde bekijken wat ik tegenkwam. Op mijn veertigste besloot ik mijn hart te volgen. Sinds mijn opleiding tot hovenier en tuinontwerpster en mijn specialisatie tot ecologisch hovenier werk ik sinds 2006 met hart en ziel in mijn eigen bedrijf.

Mijn missie: levend groen voor iedereen!

Levend groen

Bij het creëren van levend groen houd ik vanzelfsprekend rekening met dieren. Dat geldt zowel voor mijn ontwerp, mijn beplantingsplan maar ook voor de manier van onderhoud. Inheemse planten zijn bijvoorbeeld een vast onderdeel van mijn beplantingsplan want zij hebben de meeste waarde voor insecten. En diervriendelijk onderhouden betekent op de juiste manier en het juiste tijdstip planten, terug knippen, maaien en snoeien.

Extra aandacht voor bijen en vlinders

Ik geef extra aandacht aan bijen en vlinders omdat zij het moeilijk hebben in Nederland. In 2014 ondertekende ik samen met zo’n 400 andere bedrijven en organisaties het landelijke bijenconvenant

Klimaatverandering

Ik creëer levend groen dat toekomstbestendig is. Dat betekent dat mijn ontwerpen bestand zijn tegen bijvoorbeeld wateroverlast en hittestress, veroorzaakt door klimaatverandering.

Samenwerking

Ik ben lid van een professioneel samenwerkingsverband waarmee ik mijn missie ondersteun:

Wilde Weelde

Een vakvereniging voor hoveniers, kwekers, ontwerpers en leveranciers die milieubewust werken vanuit een ecologische visie aan een natuurrijke omgeving.